Tamara Wortnerová

TAMARA WORTNEROVÁ (roz. VANČUROVÁ)

Vystudovala fyzioterapii, aby pochopila tělo... fakt.
Zkouší tvořit, aby porozuměla umění... touha.
Snaží se komunikovat, aby pochopila lidi... sen.

 

 

Poetický symbolismus Tamary Wortnerové. 

 

Lapidárně vyjádřené pocity a myšlenky Tamary Wortnerové v čitelných symbolech a znacích, jsou na první pohled zdánlivě příjemným rozjímáním. Ve své podstatě jsou ale bytostně naléhavou a důležitou výpovědí autorky. V poetické rovině vypráví v symbolech a znacích svůj vnitřní osobní příběh.

 

Duhová škála barev rotující v prostoru, vyjadřuje pestrost pocitů, které prožívá v jejich čisté podobě. S čistotou a fenoménem vzácnosti, pracuje také tam, kde používá jemnou folii plátkového zlata.

 

Dynamika pohybu barevné struktury vyjadřuje vnímání energie, která do ni vstupuje nebo kterou cítí a prožívá. Vertikály naznačují touhu po vnitřní harmonii, paralelním vědomí i víru, která může být ukotvením v prostoru.

 

Abstraktní tvarosloví čistých linií se prolíná v kruhových segmentech vířivého pohybu energie a může být touhou, únikem, očekáváním i odpuštěním. V závislosti na aktuálním hlubokém prožitku otevírá Tamara svůj vnitřní svět. 

 

Poetiku znaků a symbolů odhalují názvy nebo přímo doprovodné texty, vypovídající o víře v čistotu a opravdový  prožitek.

 

Tvorba Tamary Wortnerové nám otevírá v poetických symbolech, znacích, významem naplněných strukturách i v samotných textech, náš vlastní svět tajemné víry a touhy v jedinečnost, čistotu a harmonii s tím, co je nám blízké a co vnímáme jako bytostně důležité. Odhaluje nám to, na co jsme již možná trochu zapomněli, nač jsme rezignovali nebo to zmizelo pod tíhou všednosti. 
 

11.1. 2020                                                            Aleš Hnízdil